Novosti

Poboljšajte učinkovitost upotrebom NIR spektroskopije

1. lipnja 2020.
Poboljšajte učinkovitost upotrebom NIR spektroskopije

Koliko vremena svaki dan koristite za analizu ključnih parametara kod Vaših uzoraka? Pomoću NIR spektroskopije, prema standardu ASTM E1655, jednostavno kroz jednu analizu, za manje od jedne minute, možete odrediti parametre poput; vlage, viskoznosti, kiselinskog broja, hidroksilnog broja i drugih bez prethodne pripreme uzorka.

 

Ako želite saznati više o NIR spektroskopiji i kako smanjiti troškove rutinskih analiza do 90%, preuzmite “White paper”.

 

Rutinska analiza sa NIR spektroskopijom...
...analiza za manje od jedne minute

NIR spektroskopija (NIRS) je nedestruktivna metoda. Iz toga je razloga NIRS puno brža i jeftinija tehnika u usporedbi s klasičnim mokrim kemijskim analizama.

 

Pelete, praškovi, granule ili vlakna...
... pomoću NIRS jednostavno analiziramo uzorke u svim oblicima

Pomoću DS2500 NIRS analizatora upotreba NIR spektroskopije je jednostavna, bez pripreme uzorka. Pogledajte video zašto je NIRS prikladan izbor kod kontrole kvalitete u brojnim industrijama, od farmaceutske do petrokemijske, polimerne i drugih.

 

Novosti

Iščete zanesljivega partnerja? Kontaktirajte nas